שמות אלוהים כנעניים

 Frederick Leighton, A Girl Feeding Peacocks, 7862-1863, Wikimedia Commons

Frederick Leighton, A Girl Feeding Peacocks, 7862-1863, Wikimedia Commons

לשמות, כידוע יש כוח עצום. עד היום ביהדות אין קוראים בשמו המפורש של אלוהי העם, אך יש לו אינספור כינויים שהמאמינים משתמשים בהם. הפופולרי ביותר כיום הוא כמובן “בורא עולם”.

גם בתרבויות אחרות בעולם יש לאלוהים עשרות שמות וכינויים. כל כינוי כזה מייצג אספקט מסוים של האלוהות, פנים ייחודיות שלה, תיאור של השפעתה או רמז לפעילותה. ביוון העתיקה, למשל, התהדרה כל אלוהות בעשרות רבות כינויים.

את הכינויים של האלים והאלות הישנים של ארץ ישראל הקדומה וסביבותיה אנו למדים מממצאים ארכיאולוגיים כגון לוחות אוגרית, כתובות על גבי מצבות וסטלות, חרסים שנמצאו בספריות קדומות, ועוד.

אני מביאה כאן שלל שמות וכינויים הפותחים צוהר למורכבותם של אלוהי הארץ.

אל עליון, אבי האלים וראש מועצת האלים: אל עליון, אל מלך, אל שֹר, אב, אבא, אבינו, אל אבינו, אבי בני אל, אבי האלים, אבי אדם, אדון אלים, אדון אלים רבים, קונה ואדון בני אלים, אבי השנים, אל מלך אבי השנים, בונה בְּנִיּוֹת, קונה שמים וארץ, השור אל, שור אל אביך, שור אבי האדם, עגל אל עתיק, שור לטפן, לטפן רחום וחנון, שור אל חנון ורחום, לוט פנים, לוט פנים וקודש

יהוה, אלוהי ישראל: אהיה, יה, אהיה אשר אהיה, אל רועי, יהוה רועי, יְהוָה נִסִּי, יְהוָה שָׁלוֹם, יְהוָה יִרְאֶה,

שמות מקומיים: יהוה שומרון, יהוה תימן

שמות קדומים מאוחרים (לאחר הסינקרטיזציה עם אלוהי כנען אך לפני תקופת עזרא ונחמיה וגלות בית ראשון): אל, עליון, אל-עליון, קונה שמים וארץ, אלוה, אלוהים, אל שדי, אלוהים צבאות, צבאות, אדוני, אדיר, אדון עולם

דגן, אלוהי אדמה קדומים: אבינו

אשרה, אם האלים, אלוהי הדגים והעצים: האלה, אילת, אמא, אם האלים, קונת אלים, קודש, הגבירה אשרה, רבת אשרת-ים, אלת בית, בעלת בתים, בעלת בתים רמים, מלכת השמים

שמות מקומיים: קודש אשרת צורים, אשרת צורים, אלת צידונים

בעל, אלוהי הגשם: בעל עליון, קרדום עליון, עלי, רוכב בערבות, רוכב עננים, רוכב בשמי שמי קדם, אין בלתו, בן אל, בן דגן, חוטר דגן, בעל שמים, בעל הדד, הדד, גמר הדד, זמרן, זבול בעל, זבול בעל ארץ, זבול מלך עולמים, מלך, מלכנו, שופט, בעל כנף, בעל חיצים,  בעל אדיר, בעל מגינים, בעל מרפא, בעל מרקוד

שמות מקומיים: בעל צפון, בעל אוגרית, בעל בקעה, בעל לבנון, בעל צידון, בעל חרמון, בעל כרמל, בעל חזור, בעל מלגה, בעל חמון, בעל עמון

ים, אלוהי הים והנהרות: לויתן, פתן בריח, פיתון בריח, נחש בריח,  פתן עקלתון, פיתון עקלתון, נחש עקלתון, שופט נהר, ידיד אל ים, נהר אל מים רבים, תנין, תנין שתי-אש, שליט שבעת הראשים, שליט ראשי תנינים, שליט ראשי לויתן, זבול ים

מות, אלוהי המוות: מוות, בן אל מות, ידיד מות, ידיד אל גיבור, [ידידיה]

ענת, אלוהי המלחמה: הבתולה ענת, העלמה, האלה, ענת ה[גשרה], ענת שם-בעל, ענת פני-בעל

עשתרת, אלוהי הכוכבים:  עשתרת פני-בעל, עשתרת שם-בעל

שמות מקומיים: בעלת גבל, עשתרת חורים

עשתר, אלוהי הכוכבים: עשתר-עריץ

פדר בת אור + טל בת רב + ארץ בת יעבדר: בנות בעל, כלות קונות

שמש: מנורת האלים, נור רבת, רבת שמש, נור האלים שמש, חורכת השמים, שמש עולם, אם הסוסים, שמש פגרים

ירח:  זבול ירח, ירח זבול, חתן בעל, נור שמים, הנעים באלים

הילל:  בן שחר, בעל מגל, אבי הכושרות, אבי הסנוניות

כושרות: סנוניות, בנות הילל,

רשף:  רשף זבול, קודש

ניכל:  העלמה, העלמה ניכל

מֹלך: אל [גשר] ויקר, רפא מלך עולם

שמות מקומיים: אל יושב בעשתרות, אל שופט באדרעי

חורון:  חורון החובר, חורון חבר, עלם ידעוני

חרגב: אבי הנשרים

צמל: אם הנשרים

אלש:  נגר בית בעל, שליח בית בעל, נגר אל, שליח אל

דמגיה:  אמת אשרה

קדש ואמרר: דייגי אשרה, דייגי רבת אשרת ים, מוכשר אפיקי ים

תלש: אמת ירח

אש:  כלבת אל, שביב, בת אל שביב,

כושר וחסיס: חיין, חיין חרש ידיים, חרש, כושר חברך, חסיס דעתך

קריאה נוספת: