אירוסי ניכל והירח: תרגום

על פי הממצאים אנו יודעים היום, כי אוגרית הגיעה לשיא פריחתה במאה השלוש עשרה לפני הספירה, עוד לפני שבני ישראל החלו להתיישב בארץ כנען. תושבי אוגרית עבדו אלים רבים, ביניהם אל, בעל, אשרה, ענת ועשתרת. חלק מן הלוחות שנמצאו מפרטים מיתוסים דתיים הקשורים לאלים הללו. לוחות אחרים מפרטים פרקטיקות דתיות שונות.

Dante Gabriel Rossetti, The Day Dream, 1880

אחד מן הלוחות המיתולוגיים שנמצאו באוגרית, לוח מס’ CAT 1.24, נקרא “אירוסי ניכל והירח”. הלוח מתאר את חירחיבי מלך הקיץ, אביה של ניכל, אלת הבוסתנים, הכרמים ועצי הפרי, מתפלל לכושרות, אלות הנישואין, שבתו תמצא חתן ותלד בן. הירח שומע את הדברים ממרום מושבו בשמים, ומבקש מחירחיבי לשאת לאשה את ניכל. לאחר דין ודברים מסוים, נחתמים תנאי החתונה והזוג מתארס.

משערים, כי הטקסט המיתולוגי הזה הושר או נוגן בטקסי חתונה כנעניים. הלוח כולל סימנים, שנחשבים למעשה לתווי הנגינה הראשונים בהיסטוריה האנושית. שיר החתונה מתאר את מזלה הטוב של משפחת הכלה, ואת אושרם של אלת הבוסתנים ואל הירח. למעשה מדובר בברכת חתונה לשפע ולפריון, ותפילה לשבע האלות הכושרות להעניק לזוג הצעיר את אותן הברכות שקיבלו ניכל והירח.

התרגום המופיע כאן הוא מן המקור האוגריתי ומדויק למדי. עם זאת, נטלתי לעצמי את החירות להשלים שורות במקום שהלוח שבור. בתחתית העמוד ניתן למצוא רשימה קצרה של ספרים המכילים את הטקסט המלא בתעתיק אוגריתי ובתרגום מדויק לאנגלית. כמו כן מופיעה בתחתית העמוד רשימת קישורים לאתרי אינטרנט של חוקרי מוזיקה עתיקה, המנסים לשחזר את השיר המדויק ומציעים קבצי אודיו מרתקים.

אירוסי ניכל והירח

אשירה שיר לניכָּל העלמה,
אשירה שיר לאלה הצעירה.
חירחיבי, מלך הקיץ, חירחיבי מלך הכלולות,
קרא לכושרות, שבע האלות הסנוניות.
קרא לכושרות, בנות הסהר הזוהרות.
אמר, מי יתן ותינשא ניכל לעלם חן,
אמר, מי יתן ותלד העלמה בן.
שמעו אותו הכושרות, שבע האלות הסנוניות.
שמעו אותו הכושרות, בנות הסהר הזוהרות.
אמרו, תינשא ניכל לעלם חן,
הנה העלמה יולדת בן.
שמע זאת הירח, מאור השמים,
ושלח שליחים למלך הקיץ:
“את ניכל העלמה תן לי לאשה,
אל ביתי תיכנס האלה הצעירה.
לאביה אתן מוהר כלולות רב,
אלף שקלי כסף, אלף שקלי זהב.
ולאביה אשלח גם אבני תכלת יקרות
עבור אהבתה, אתן כרמים, בוסתנים ושדות”.
אמר לו חירחיבי מלך הקיץ:
“הו בן-אל, הו אחי-בעל,
לאשה כדאי שתיקח לך את פידריה!
אביא לפניך את בעל אבי הנערה.
ואם עשתר יזכה בבת בעל פידריה,
כדאי שתיקח לך את יפרדומה.
היא בת בעל, בת אדיר האומה,
האריה ישאג ביום החתונה!”
אמר לו הירח, מאור השמים,
אמר לחירחיבי מלך הקיץ:
“הבט וראה, כלתי היא ניכל,
לשאת אחרת לעולם לא אוכל!”
התרצה חירחיבי מלך הקיץ,
והמוהר שילם מאור השמיים.
הציב אבי ניכל את המאזניים,
הביאה אמה את הכפות שתיים.
נכונו כל אחיה למלאכת השקילה,
כל אחיותיה לדיוק המדידה.
והירח נתן מוהר כלולות רב,
אלף שקלי כסף אלף שקלי זהב.
נתן גם אבני תכלת יקרות,
נתן כרמים, בוסתנים ושדות.
הו ניכל, לך אשורר,
יזרח הירח מעל ראשך,
יזרח הירח, אורו בוהק.
שיר אשיר לאלות הכושרות
בנות מולד הלבנה הזוהרות
בנות הסהר היפהפיות,
דואות ונוחתות על פני השדות.
עם אל הטוב עפות הסנוניות.
שבע מספרן, שבע ספרתי,
עת מתנות החתונה לניכל שקלתי
כפיים מחאו לפרבחת האלה,
צעירת הסנוניות, הכושרת הטובה.

קישורים לתווים ולקבצי אודיו של המזמור

ביבליוגרפיה

Gibson, John C. Canaanite Myths and Legends. T&t Clark Ltd; 2nd edition, 2000
Parker, Simon (Ed.). Ugaritic Narrative Poetry. Society of Biblical Literature, 1997

קריאה נוספת: