ביקורת ספר: The Essential Golden Dawn

Cicero, Chic and Sandra Tabatha. The Essential Golden Dawn: An Introduction to High Magic. Llewellyn Publications; 1st ed edition (March 1, 2003) ISBN: 0738703109

Lord Frederick Leighton, Invocation, 19th Century

צ’יק סיסרו נולד בבאפלו, ניו יורק. הוא היה תלמיד של ישראל רגרדי, ממייסדי מסדר שחר הזהב, ובמהלך חייו עבר הכשרה במסדרי בונים החופשיים, וכן במקדש שחר הזהב “המחודש” של רגרדי באמריקה (שעל הלגיטימיות השושלתית שלו קיים ויכוח עד היום). סנדרה טבתה סיסרו, אשתו הצעירה של צ’יק, עברה גם היא הכשרה לדרגות הגבוהות ביותר של שחר הזהב והקדישה את רוב חייה הבוגרים ללימוד מאגיה בשיטה זו. ביחד, הם מגישים כאן ספר היכרות ואקדמה מעולה למסדר שחר הזהב.

מסדר שחר הזהב, או בשמו המקורי, The Esoteric Order of the Golden Dawn, נוסד בשנת 1887 בלונדון. המסדר השפיע בצורה עצומה על המחשבה המאגית. על אף שכל ההשפעות עליו הגיעו ממקורות עתיקים יותר, גדולת מייסדי המסדר היתה ביצירת סינתזה אחידה מכל המקורות הללו לכדי שיטה מאגית חזקה מאוד, שעובדת, ועובדת מצוין. מסדר שחר הזהב השפיע על אינספור מסדרי מאגיה גבוהה שנוצרו בעקבותיו, והרעיונות של חבריו עומדים בבסיס כמעט כל שיטה מאגית מודרנית.

אך למרות התפקיד המכריע של המסדר ועובדת היותו האב הרוחני של מסורות מאגיות רבות, מעטים מכירים את ההיסטוריה, הפילוסופיות, והפרקטיקות שלו. ניתן לומר, שרוב ה”אשמה” לכך היא בחברי המסדר עצמם. מי שינסה לקרוא את הריטואלים של שחר הזהב, ואפילו יש לו השכלה מאגית רחבה, יתקשה להבין את כל הדקויות העומדות מאחוריהם. גם מי שינסה לקרוא את ספריהם המבוארים של מייסדי המסדר, דוגמת The Golden Dawn של ישראל רגרדי, יישאר מבולבל. אנשי שחר הזהב כתבו למען שותפי-הסוד שלהם, ולא למען קוראים סקרניים חיצוניים.

הספר שלפנינו מתקן את המצב. המחברים שוטחים בפני הקורא את ההיסטוריה של המסדר ואת הפרקטיקות שלו בצורה סיסטמטית וברורה מאוד. לספר שבעה פרקים: השפעות על מסדר שחר הזהב ובראשן ההרמטיות, ההיסטוריה של המסדר, הגדרת המאגיה על פי שיטת שחר הזהב, מבנה ודרגות של המסדר, ריטואלים של המסדר, תחומי הלימוד המאגיים של המסדר, ועבודתו של חבר במסדר החיצוני (Outer Order).

הדברים כתובים בכנות והגינות ראויה לציון. המחברים אינם מסתירים את הבעיות והתככים שעיצבו את ההיסטוריה של שחר הזהב. הם גם מתייחסים ישירות לרעות החולות של המאגיה המודרנית כיום, ובמיוחד לבעיות הקשורות לאנשים הטוענים לעסוק במאגיה של שחר הזהב. הם אינם מסתתרים מאחורי מסך של שבועות סודיות ומצהירים באומץ כי בעיניהם פתיחות ואמינות היא דרך לכבד את העבר ולשפר את העתיד.

בעולם שבו מסורות מאגיות רבות משתמשות לרעה בסודיות, ואף יוצרות “היסטוריה אלטרנטיבית” כדי לשוות לעצמן מראה לגיטימי, אני מוצאת, כי הגישה של הזוג סיסרו מרעננת וראויה לכל שבח.

על אף התיאורים של כל תיאורי ההכנסה בסוד של המסדר, קשה לומר כי “הסודות” גלויים כאן לעין. כמו כל טקס חניכה, גם כאן המסתורין הוא בחוויה והאלוהים בפרטים הקטנים. המחברים אומרים זאת בבירור, ואפילו לא טורחים, במסגרת ספר זה, לספק כלים מעשיים לשחזור הריטואלים. זהו ספר סקירה היסטורי ותיאורטי, ומטרתו להרחיב את השכלת הקורא, להבהיר לו את מהות שחר הזהב, ואולי אפילו להכניס בו מידה של ענווה לגבי לימודיו המאגיים. המטרות הללו מושגות בצורה הטובה ביותר, לדעתי.

The Essential Golden Dawn הוא ספר מצוין וחשוב לכל מי שמעוניין להכיר את שורשי הפרקטיקות המאגיות הנפוצות במאה ה-21. בין השורות הוא גם ספר הקדמה מצוין לתלמידי מאגיה נבונים, התוהים תדיר כיצד ואיך להמשיך בדרך הקשה שבחרו.

מומלץ:

לתלמידי מאגיה ולמתעניינים בהיסטוריה של מסורת האזוטריקה המערבית.

קריאה נוספת: