leighton03

Frederic Leighton, Flaming June, 1895

Frederic Leighton, Flaming June, 1895

קריאה נוספת: